SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
8
7
0
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Ba, 19/11/2019, 10:10

Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý IV/2019

Ngày 19/11/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáophát triển Chính phủ điện tử tỉnh Bạc Liêu quý IV/2019; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp cung cấp thông tin, Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.

Cụ thể, để đảm bảo các số liệu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông chính xác và phản ánh đúng tình hình thực tế của tỉnh, kính đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh quý IV/2019 theo biểu mẫu sau:

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin theo Biểu mẫu 01;

- UBND cấp huyện cung cấp thông tin theo Biểu mẫu 02.

Đồng thời tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các phụ lục: Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, địa chỉ Số 16, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 28/11/2019; đồng thời, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: xuyenmk@baclieu.gov.vn hoặc kimxuyenth06@gmail.com.

Cổng TTĐT Sở VHTTTTDL


Số lượt người xem: 202 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày