SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
6
3
2
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Năm, 01/08/2019, 11:00

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019, đồng thời, trên cơ sở đánh giá các kết quả triển khai, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- Các nội dung cụ thể cần đảm bảo.

- Biểu mẫu xây dựng Kế hoạch ứng dung công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020.


Số lượt người xem: 231 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày