SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
0
7
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Năm, 19/12/2019, 16:45

Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số

Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số tổ chức, cá nhân.

1. Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số tổ chức.

2. Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số cá nhân.


Số lượt người xem: 224 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày