SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
9
2
0
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Ba, 09/07/2019, 10:25

Biểu mẫu cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019

Thực hiện Công văn số 2776/UBND-KGVX ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019. Để có số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu theo mẫu cung cấp thông tin như sau:

- Biểu mẫu dành cho Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

- Biểu mẫu dành cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Biểu mẫu dành cho Sở Tài chính.

- Biểu mẫu dành cho Cục Thống kê tỉnh.

- Biểu mẫu dành cho Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố.

- Biểu mẫu dành cho các Trường: Cao đẳng Y tế, Cao đẳng nghề.

SVHTTTTDL


Số lượt người xem: 246 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày