SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
7
0
8
0
Biểu mẫu Thứ Bảy, 19/10/2019, 17:50
Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhan (sử dụng SIM PKI)  (03/10)
Tải mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân tại đây. Tải mẫu danh sách đề nghị cấp chứng thư số cá nhân tại đây.
Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý III/2019  (14/08)
Ngày 14/8/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý III/2019; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp cung cấp thông tin, Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020  (01/08)
Nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019, đồng thời, trên cơ sở đánh giá các kết quả triển khai, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ ...
Biểu mẫu thực hiện thủ tục đề nghị bổ sung thông tin về mã số thuế cho chứng thư số  (12/07)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải các biểu mẫu đề nghị bổ sung mã số thuế cho chứng thư số tổ chức, cá nhân, gồm: - Mẫu văn bản đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số. - Ví dụ cách điền thông tin mẫu văn bản đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số. - Mẫu danh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số.
Biểu mẫu cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019  (09/07)
Thực hiện Công văn số 2776/UBND-KGVX ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019. Để có số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu theo mẫu cung cấp thông tin như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày