SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
5
6
6
Tài liệu - Biểu mẫu Thứ Năm, 13/08/2020, 15:19
Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020  (18/06)
Ngày 18/6/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 939/SVHTTTTDL-BCVTCNTT về việc phối hợp cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Biểu mẫu cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020  (20/05)
Ngày 20/5/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý I/2020  (01/03)
Ngày 28/02/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý I/2020; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số sử dụng SIM PKI  (30/01)
Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số chuyên dụng sử dung SIM PKI
Mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số  (19/12)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải mẫu Biên bản bàn giao chứng thư số tổ chức, cá nhân.
Tài liệu Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2019  (13/12)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải Tài liệu Hội nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long về liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2019.
Mẫu văn bản về chứng thư số chuyên dùng Chính phủ  (28/11)
Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải các biểu mẫu văn bản đề nghị cấp, thay đổi (gia hạn) thông tin chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý IV/2019  (19/11)
Ngày 19/11/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáophát triển Chính phủ điện tử tỉnh Bạc Liêu quý IV/2019; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp cung cấp thông tin, Cổng TTĐT Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý III/2019  (14/08)
Ngày 14/8/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Chính phủ điện tử quý III/2019; trong đó, có các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải các biểu mẫu này.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020  (01/08)
Nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019, đồng thời, trên cơ sở đánh giá các kết quả triển khai, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày